emill-palvelun käyttöönotto ja kumppanuus

01

StraTEGIA

Emill organisaatiopalvelun käyttöönotto on suunniteltu vastavuoroiseksi prosessiksi. Se on yhteissuunnittelua ja pedagogista muotoilua, jossa myös nykyinen strategia arvioidaan. Yhteissuunnittelun tavoitteena on palveluun sitoutuminen.

02

OSAAMISKARTOITUS

Osaamiskartoituksen avulla tunnistetaan nykytilanne ja luodaan strategiasta johdettuja konkreettisia tavoitteita. Tavoitteet muokataan henkilöstön osaamiskokonaisuuksiksi ja niistä johdetaan organisaation omat osaamismerkit. Eri taitokokonaisuuksien harjoittelulle luodaan aikataulu ja sitä ohjataan Emill-palvelun työvälineiden avulla.

03

IT-ympäristö

Kokonaisvaltainen IT-ympäristön kartoitus kokoaa yhteen käytössä olevat pilvipalvelut, päätelaitteet, palveluntarjoajat/käyttöjärjestelmät sekä olemassa olevan sisällön, jota palveluun halutaan tuoda. Emill noudattaa yleisesti sovellettavia tietoturva- ja tietosuojalakeja.

04

Aikataulu

Suunnitteluvaiheessa sovitaan palvelun käyttöönoton vaiheet ja yhteistyön kesto.

05

Toteuttamissuunnitelma

Toteuttamissuunnitelma on raportti. Se yhdistää strategian edellyttämät erityistavoitteet, henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvät tavoitteet, IT-ympäristön vaatimukset, yhteistyön keston sekä palvelun käyttöön sovitun tuen ja sisällön tuottamiseen liittyvän koulutuksen.

ILONA IT Oy 2019. All rights reserved.